Heim > Sjaele Zeiver > Jaoreuverzich 2003 - 4
Jaoreuverzich 2003 (deil 4)

< Truuk uuj <

 • Oktober: Op 31 oktober is het 5de lustrumfeest van sjpaarkas "Alle Dagen Feest". Eine aovendj dae in het teiken sjtong van Halloween. Sjtiene haet der al jaore neet meer zo good oetgezeen (nl. Verkleidj es Drakula). Nao het Sixties feest haet die kroeg der auch neet meer zo gezellig oetgezzen es deze aovendj. Deze aovendj vonje ein aantal optraejes plaats. Dus auch van ein spatzetrio en nog ein paar fans. De keuke van Sjtiene is op ein neet al te zachzinnige meneer d'r oet gebraoke. Waal jaomer, want het woor toch de bedoeling om ein nuuj vloerbedekking d'r in te ligge. Veur de miense die het noe nag neet sjnappe, die van Mofert dus, ver höbbe de Amstel-reclame nao gedaon. Deze aovendj waerde mede mogelijk gemaakt door "Het Kwekerieke" middels het sjponsorre van de bloome. Het rook auch direk ein sjtuk frisser dao binne. Veur zo lang es het doerde. Deze maondj haet het Kwekerieke trouwens auch 758 m2 meer winkeloppervlak geäöpendj. Het is de meuite waerd om ins ff ein kiekske te gaon numme. Kin se misjien direk get veur St. Klaos score of zo (Auch ich waer gesponsord zo es se kins merke).
  Auch Thei haet zich inmiddels eine digitale camere aangesjaf dus in Mofert kinnen ver auch al neet meer gezeen waere. En oeteindelijk nao veul zjwoege en zjwiere is het Abe den toch geluk om zien Propedeuse te haole. Waat duit dae Abe auch alweer…… euhmmm. Ich weit het neet, geer waal. Volges mich zoot dae in Tilburg of neet. Het zal in eder geval neet väöl zeen, want zo sjlum is dae miens ech neet, en dae haet auch nog heel veul tied om aan de website te maore. En det luktj vaak zellefs nag neet. Ich bön trouwens auch nag nooit enne miens taege gekomme dae zo traog van begrip is (boete Sjtiene denne).
  Op de maasstraot wurd op mirakuleuze wieze unne fiets ontvraemp. Det dae fiets het eigendom woor van de biste sjöt van de sjpatze wis dae haenewurger zeker neet. Want es Keub2003 dem nog ins taege kump….(flits-flits, het leeg oet de auge) Erme jong.
  Door ein tweetal spatze wurd veur de eerste keer in heur laeve "De Koel" in Venlo bezoch. Nao het Wagner en Partnerstadion mit sjtip het gezelligste stadion van Nederlandj.


 • November: Eindelijk is het weer zo ver. Op 1 november van dit jaor geit dancing Housmans weer aope. Twee spatze woor in de bomvolle en oetverkochte zaal aanwezig. Twee mer? Jao twee. Diegene die het helste höbbe ligke te sjreve det de hoes weer aope mos ginge doodleuk nao Himmerich. Notabene nao pruuses. Geweunweg SJANDALIG!!!. Daorom kriege die men van Mofert ein kruutske. En doe wits biej drie kruutskes mos se 11minute en 11 seconde in het Travestietehok van Harrie blieve sjtaon.
  In Lin duuktj ein of angere achterlijke pruus mit eine boot van de sjtuuw aaf. Veer maeter liëger kwoom d'r neer mit ziene boot en twee hunj. Verder nieks aan de handj mer hae is waal op televies gewaes (112-weekend). Notabene de brandjwaer van Mofert haet dae miens oet het water gevisj. Maar det is den auch het enige korps in de regio det vloeiend duits sprèk.
  De wintjerkirmes in Lin is weer ein waor sjpektakel. Op de maondig waerd de matinee verzorg door nemes minder den The Rambo's zellef. Kirmesdinsdig is het weer de 11de van de 11de. Dus het vastelaovessezoen is weer aan de gang. Dit jaor is de kwekkertetempel biej de altied zeer sympatieke (dirty)harry. Omdet dae gevel dao pas geleje nog ein opknapbeurt haet gehad, höbbe de kwekkerte speciaal veur Sjtiene ein sjplinternuuj borg opgehange. Der kintj dus alweer langzaam gedach beginne te waere euver ein idee veur de vastelaovendj.
  Het ongeluiflikke is auch gebeurt. Dao sjtuit ein waord van de veurzitter op de site.
  Op voetbalgebied misjien waal de belangriekste maondj van het jaor. Nederlandj mot winne van Sjotlandj om het EK in Portugal te kinne haole. Ze motte auch winne om de zomer van väöl miense neet versjtiere. Mer waat d'r auch gebeurt. De toto geit geweun door. 't Giët Aôn. Waat doon die klöppele in de eerste wedstrijd. Precies wederom verleeze. Godverdomme. Verder zik ich d'r nieks euver. Al veur de derde keer geit P. Daome mit de pot d'r vandoor. Zo viltj d'r nieks meer te verdene. Ich höb vernomme det al det verdeende geldj mer aan ein dink op geit (bekiek de foto).
  Door Keub wurd nao het eerste debacle van het Nederlands 11-tal eine echte kartwedstrijd georganiseerd. Dao kin se dien frustraties van het voetballe good in kwiet. Vandaar det auch neet alles volges de regels ging en ein paar officiële waarsjuwinge waerde oetgedeild. Mètname Beun en Thei maakte het erg bondj. Die van Mofert wolle zich mer al te gaer laote blieke en ginge d'r aan wie verkes Willem. Die van Lin höbbe zich d'r mer biej neergelach en die van Mofert heur plezeerke auch geguntj. Het is zo zielich om altied euveral achteraan te staon dus vandaar. Sportiviteit den top. Ruud, proficiat mit dien euverwinning en Keub bedank veur de perfecte organisatie. Daonao waerde nog ein afzekkertje genaome biej de hoes en veur ein anger gedeilte in Remunj. In Mofert woor het meugelijk om te worstelle mit topless nate chicks. Ach ja…Eederein haet zo zien hobbies!!
  Inmiddels begint het auch sjteeds meer toet os door te dringe det Fox auch dit jaor zien sjool neet aaf geit make.
  Eind november is een selectief gezelsjap mitgewaes op de dropping van sjpaarkas ADF. Het kump d'r op neer det de spatzeleeje waat mit höbbe gelaupe, hemelsbreed zo'n 500 maeter gelaupe höbbe nao de dichtsbiejzeende kroeg om dao drie oer later eine taxi te besjtelle nao de plaats van besjtumming. En wie het kin gebeure det eine van de twee groepe die dit gedaon höbbe oeteindelijk auch nog tweede waerde is toet nag toe nog sjteeds ein raodsel. Waarsjienlijk zit d'r hiel veul geldj in het sjpel. Hans en Truus zeen omgekoch gewaore. Det sjtuit vas. En ich kin het weete, want ich zoot in dae betreffende groep. • December: Sinterklaos haet verrassend weinig gebrach dit jaor. Det is ein dink waat zeker is. In Beesel haet op de 13de decmber ein legendarisch concert van de Classics plaatsgevonje. Deze 4-mans formasie is onger angere bekind van hits es: "Wings of an eagle" "Lady of Spain". Eersgenumde hit is baove alles nog op fenominale weize gecuvverd door nemes minder es "De Rotonde Boys". Jao jao. Op 5 juli is tiedens het OLS in Kessenich een nuuj CD van "The Classics" gepresenteerd mit al heur "Greatest Hits". Dees CD kint geer natuurlijk beloestere op de Brakemanstreet in Arnhem. Maar zelfs Harrie haet ein paar nummers in de computer staon. En die staon godverdomme WAAL OP DE HEL SJIEF.
  Auch zeen d'r op het les van november en in december alweer twee vergaderinge gewaes en ich mot zigge: Dao kump sjteeds meer structuur in dees biejeinkomste. En… De polo's zeen geregeld!!! HULDE aan het besjtuur. Binnekort geit d'r weer begonne waere aan het boewe veur de optoch. Ederein dea tied en zin haet is welkom om te komme boewe. Veer zigge waal waat gèr mot doon.
  Nao aafloup van dees vergadering is het gebroekelijk aan't waere det d'r "gebrak" wurd. Mit name de delegasie oet Mofert is hiej zeer fanatiek inne.
  De kersmis sjtuit alweer veur de deur en ich mot zigge det dae ruuzeleer inne kamer biej sommige miense aardig op de zenuwe kin werke. Lange laeve de kunsbaum!!
  Inmiddels komme van heinde en verre complimente veur dees site binne, vanoet Sjtotlandj wurd regelmaotig op dees site ingelogd en det kinne veer allein mer waardere.
  Het ongeluifelijke is gebeurt. De CD-maker duit het weer en Peter (Monza) vd L. haet eindelijk de CD van Roger Wittaker ontvange.
  Der haet zich gelukkig auch ein organisasiecommitee opgeworpe veur Aod-op-Nuuj. En waal onger de sjuulnaam B2V2. Gelukkig mer. Want oet oos jaorelange ervaring is gebleke det dit toch meerdere male toet stress-situasies haet geleid euver de besjtumming van dit toch memorabele moment. Zo'n moment moog natuurlijk neet euversjaduwt waere door negatieve perikelen.
  Den kump auch nog de tiedsbesjteejing van Tweede Kersdaag om de hook kieke. Ich weit het al. Geer zeent allemaol oetgeneudig biej de "Nach van de Aoje Prins" biej kefee, Bar, Dancing Sjtiene. Dit is de letste aovend det Prins Erik I zal regere euver het kwekkerte-riek. Dao zulle diverse optraejes plaats vinje oppe biljaar. Natuurlijk zal auch de grandiooze hit "Heimwee" ten geheure gebrach waere. Eine daag later zal biej "De Harmo" de nuuje prins oetgerope waere. En het wurd zo es elk jaor: Prins H..S I. Mit es spreuk "Mit ein Frikkedel en dae nek, veul ich mich op mien plek" Alaaf. (sorry Hans, kos het neet laote dich te verraoje.
  Trouwens, biej de waeg: wilt nog emes "Vrundj van de Kwekkerte" waere, Waem maak mich los. Veur 11 euro 50 bös se de man of vrouw.
  Auch sjtuit de VVF weer te popele om häör kunste te vertone in de Linner Voetbalarena op 3 jannewarie. Welke opsjtilling zal de technische commissie dit jaor oet de hoge hood tovere? Dao zeen enkele lichte blessuregevalletjes en nog enkele onzekerheidjes vanwaege internationale verplichtinge. Het zal natuurlijk jammer zeen es oze legendarische spits Maurice Vennegoor of H. neet van de partie is. Den gaon de kanse om door te dringe nao de finales van 5% nao 1%. Ein zekerheidje is aanwezig: Dao zulle weer heerlijke hamburgers gebakke gaon waere. Misjien get veur de krokkette-wurger om euver te sjakele op ein anger versjapering.
  's Aoves sjtuit de Linnerleedjes-aovendj op het programma. Es ver neet op de Eerste Hulp belanje.
  Nao ein diepgaond ongerzeuk is gebleke det Sjtiene nao ein jaor www.vlootbachtaler.nl toch waal de meist bespraoke man van dees site is. Mer hae duit der den auch alles aan om populair te blieve. Hae zal altied ederein zien meining blieve acceptere en dao veural neet taege in discussie gaon.
  Dao res mich verder allein nog uch Prettige Feesdaag te winse. Ich haop det ger mit plezeer het jaoreuverzich gelaeze höb.

  Alaaf
  Gr. Kuul

< Truuk uuj <