Heim > Sjaele Zeiver > Jaoreuverzich 2003 - 2
Jaoreuverzich 2003 (deil 2)

< Truuk uuj < | > Wiejer >

 • April: De site wurd sjteeds wiejer oetgebreidj enne bekindjheid van dees pagina sjluit waereldwiet om zich haer. Het gastebook wurd min of meer gebroek es chat-site. Det is neet de bedoeling en wurd dus auch biej de eersvolgende vergadering ter spraoke gebrach. Toch brandj d'r in deze maondj ein geweldige discussie los op ut gastebook. Ech geniete!!! Laes en geniet:

  Tysjoh: Thei aardig logo, ich vraog mich allein aaf of dae uul en dae kwekkert neudig zeen???
  Theo: Worom is dae Uul en Kwekkert neet neudig den?
  Beun: Veer hubbe toch nieks te make mit de carnaval verder ein sjoon logo en leuk op gezat.
  Theo: waat is det veur 1ne quatsj!Veer hubbe toch waal degelijk get te maake mit de carnaval!
  Koos Werkeloos: Hè-hè, Eindelijk un verhitte discussie in dit gastebook! Det zeen ich gaer. Laot gaon, laot gaon. Hiej zitte de miense (veural die nieks te doon höbbe) op te wachte!!! Ich zou zegke: "Vooral doorgaan!"
  Tisjoh: De temperatuur in ut gastebook begintj inderdaad aardig op te laupen. De bedoeling woor det det logo op ozze madailie kwoom te hangen. En aangezeen veer die auch wolen kinnen gebroeken op anger biejeinkomsten van de Vlootbachtaler. En deze hubbe nieks tot weinig mit de carnaval te maken.
  Sjrapnel: Waat zeen die anger bieijnkomste boete de carnaval denne?? Wil se ze op zaoterdigaovendj auch omhange danne?
  Tisjoh: wils doe bewaere dan det carnaval = vlootbachtaler?? (mededeling tussedoor: dit is de meis geweldige opmerking toet noe toe in het gastebook. Ein nominasie veur oetspraok van het jaor)
  Theo: Jeh, zoa kinse nag waal oere door goan!Oeteindelik zeen de vlootbachtaler opgerich veur de carnaval!N waat maak det oet ss op anger biejeinkomste den die medalie hubs omhange mit ut vlootbachtalerlogo!?! Maar,doa kinne vur auch euver diskussiere in de volgende vergadering biej sjtiene! (s die den neet oet de handj lup!)
  Sjrapnel: Ich dink det ver mer veur eder gelegenheid ein anger medalie motte hubbe. durpsjete, kirkis 1,kirmis 2. keuninginnedaag, carnaval. En mit speciaal gelegenheden de goude medalie van het vader-moeder-zoon-dochter-opa-oma-tante-oom--toernooi.
  Koos Werkloos: Hej Sjrapnel, Vergaet De "Luuk"se Mert neet! (Leuke waordsjpeling hè!)

  Dit woor ein kleine greep oet de meis verhitte discussie tot noe toe. Sjoon who. • Mei: Der wurd druk euverlag, geherriet en dom gezeiverd euver het nuuje logo. Welk nuuje logo? Welk logo is het noe gewaore? Gein idee. Ich zeen nog sjeeds gein veuroetgang. Auch zeen veer nog sjteeds gein welkomswaord van de veurzitter of ein anger besjtuurslid. Vergaderinge van de spatze blieke enorm gezellig te zeen en baovenal dao wurd heel get bespraoke. Behalve de agenda.

  Sjtiene krieg op ein helder augenblik het idee om happy hour in te gaon veure. Helaas is het biej det helder idee gebleve. Dit moment mos se waal in dien geheuge griffe, want zo väöl heldere momente haet dae gooije miens neet.

 • Juni: Vriedig 6 juni: ALGEMENE LEDEVERGADERING "DIE ORIGINAL VLOOTBACHTALER SPATZEN". Belangriekste puntj op de vergadering is het beslisse of we eine gezamelijke outfit wille höbbe. Dao zeen de meininge al euver verdeild. Dao is get beslaote mer op het tiedstip van het ongerzeuk van de auteur is dao nag sjteeds gein veuroetgang in gekomme.
  Het eerste waat d'r deze maondj gedaon wurd is ein grote investering. De LOEKIE, ein groot yacht mit drie verdepinge, ein zjumbad, minibar en alles d'r op en d'r aan, wurd aangesjaf. Direk wurd det dink opgehaold in het Noord-Braobantse Tilburg, door Linne Transport op eine mega-trailer, en te water gelaote biej de Rosslag in Herte. Eers wurd der ein fles champagne van 200 euro taege aan gemieterd en daonao wurd het gevaarte aangemeerd biej van Vlodrop aanne Maas. Es de gemeinte det mer good vintj, zo'n groot zeewaardig sjeep in ut rustige Lin.
  2de Pinksterdaag (9juni) is de Luukse Mert weer in het Linner Landj. En dao is weer get gebuis gewaore. Grad Damen zong het daak der aaf in de tent. Mer ja. Waat dae Beune mit die chick haet gedaon is toet op heden nog neet bekindj. Ver höbbe het der nag duk euver gehadj mer dao kan, gezeen het alcoholpromilaasj, neet väöl gebeurt zeen. Jao misjien ein gebraoke kniesjief of zo wie Beun dem nao hoes haet probere te fietse. Verder is der nog gezaope en gezaope. Nao het aete höbbe ver gezaope en es aafsjloeter gezaope. Och jao det zou ich bienao vergaete. PAUL HAET EINE DIGITALE CAMERA. En nao de Luukse mert en op eder anger evenement zal gans Lin en omsjtreke det weite.
  Op 28 juni is het dan weer zo ver. In partycentrum "Het Kwekerieke" wurd de spatzen BBQ georganiseerd. Het woor weer ein fees om neet te vergaete en de belangeloze inzet van Joep en Sue van Beune veur dit evenement wurd den auch enorm gewaardeerd. Allein Doedel (de Chi-chi-wa-wa van de fam. Beune) haet ein blievend trauma aan Hans euver gehaoje, omdet nao ein gevech wo de spetters vanaaf vloge Hans heel onsjportief baove op hem ging sjtaon. Det kint zonne Husjpuppy neet aan natuurlijk. Op dit evenement wore der auch enige frustraties te merke waat betref oze versjlaaggaever ter plaatse. Degene dae versjlaag haet gedaon op deze aovendj mot nog sjteeds ein pak viltjes aan de femilie Beune gaeve. Dit saort gedraag heurt Heim op de kleutersjool en ver wille det den auch nooit meer zeen. Dao kins doe auch nieks aan doon, want doe bös immers van Mofert, mer toch. Ein offciële berisping!!!

< Truuk uuj < | > Wiejer >