Heim > Sjaele Zeiver > Mededelinge van het...
Mededelinge van 'het bestuur'

Esof die auch nag uns get te zègge höbbe...

 

7 miëert 2004: Ein woard vanne veurzitter (origineel teks)
Biste Spatze

Zoes geer weit zeen veer hiej biej ein om de sjoon vasteloandj 2004 aaftesloette. Veer begoste op 14 december veurige joar mit de eerste vergadering veur de optoch zoveul ideeje det der gein besloet genoamme waerde. Doa waerde besloatte det dr nog ein vergadering waerde gehaaij om toet ein besloet te komme. Op diej vergadering doa waerde flink gediscuseerde en eurlag. Toen kwam dr oet det veer get op ut priezecirus ginne make mit de edah, albert hein, aldi en de lidel. Eederein verzamelde laeg pekskes, tuite ships en en zelfs waspoeijer en naem mer op, nog veul meer. Veur begoste al mit volle spas te boewe veur det de nuuje prins van lin en moofort al woore oetgroope. Gezaegd, getummer, gelas en gevirf al veur det de nuujoars duik woor genoame, haaije veer ut raad al biennoa aaf. De loodsbaas frank zal waal gedach hubbe det geit snel moste ze doa doa veur al veur januarie in de loods mer toen
waerde ut twee waekke stil en doanoa waerde weer alles dr van aafgesloop en op nuuj begonne want ut woor neet de perkecsie van angerjoarre dus: opnuuj Doa waerde nuuj hout gehoald biej gootzen en weer der opgemaak. Ut raad aaf en op de wage gezat zosjoon oet mer de wage get kaal. Doa wis bart van waal ein oplossing op: biej os ligke nog twee plataus die kinne veer waal dr op zitte. De plataus gehoald en op de wage gezat ut zoog toch neet zo verkeer oet wiej eederein minde. Det dich gemaak en mit plaat en toen kos alles gevirf waerre
de zieborde, ut nuujbord veur veurop de tractor , ut raad en ut podium. De kleurre rood geal en greun. En ut poduim waerde oeteindelik blauw gemaak dit kwome door boewzaak gootze II oet melick haaij nog virf euver . Alles woor gevirf toet en mit de nuuj borde veur de velge van tractor En toen mosse de tekst nog bedach waerre mer weer eine zoaterdigoavinj biej stjienne biej ein komme veur ein vergadering de opkoms woor neet alte hoog. Mer doa mos ein aantal besloettte waerre genoamme. Nao ein ein en anger gediscuseerd waerdde de spreuk; 3 daag priezeslaag. En waat toen een discussie euver wiej komme de letters op de borde en ut raad. Ein aantal wole frans vroagge en de angerhelf wou ut zelf doon oet eindeklik haed Sabine der veur gezorgd det det alle borde van tekst waerde verzeen. en det auch nog mer binne 2 zoatterdige. Mer geer weit ut es sabine zich urgess veur geit den hoof geer euch gein zorge te maak det ut neet op tied aafkeunt. Want carnavals zondig biej de grotte optoch lin woor de wage woor weer toet in de details aaf. Noa de optoch noa stjienne sjtienne haaij mer leefs 200 comsumtie bonne gesponzerd. En van doaoet noa de harmoniezaal nao de priesoetreiking de tweede pries in lin ein gelddraag van 40 euro. En om de baeker aalik biej sjtiene tekriege det woor moeilik want dae kwaam in alle ongerdeille kwaam dr biej sjtiene aan. Os zondig good geamusserd en genoog gedronke.
's Moandigs Groote optoch in Mofert mmit eine sjoone waage geine Pries want in en veur mofort woor ut eine heele heele sjoon optoch. Mer neet getreuud spatze volgendj jaor baeter.
Auch in mofort weer eine pries. Mer veur de teleurstillinge een bieje te treueste hobbe veer in lin nog ein pries in de wach weiite te sleippe noa eein zwoarre comeptiesie tusse de Colboys en de Die Original Vlootbachtaler Spatzen hubbe weer de eerste pries tractor trikke gewonne.
Dinsdig haaije nog eein aantal spatze zin om noa hirkebosch te goan in hirkbosch mit gedoan zonger ein pries gehoald te hubbe, hubbe veer de vasteloand 2004 weer aafgsloatte mit in lin de kwekkerte te verbranje en tegel te verzoeppe en in mofort de uul van de grauwert te verbranje. Woor vastloavondj 2004 sjoon en gewelidig.
Aswaoonsdig is nog eederein zich ein heerging kinne gaon aette biej de vogel of stjiene en toen woor ut ech aafgelouppe en kos eederein weer mit zien masker aaf zitte .

Donderdig toch weer ein reajje gevonje om ein fles beer de zoeppe. De wage aafbraekke veul man doa mit 7 man stjerk woor de wage binne 3 oer aafgebraokke. Zoaterdig is ut liste bieje opgeruimd en zeen dr al get flesse vlootbachtaler wasser oetgereikt. Veer ziite hiej noe biej ein en drinke nog einne en goan dalike nit alle Spatze get aette biej de vogel.

Volgend joar weer zeen veer weer present.

 

 

 

 

6 november: Ein waord vanne veurzitter

 

Béste Spatzen

Ich wil uch ès ieëste allemaol bedanke veur de biedraage dietj ger levert aanne Vlootbachtaler, zoaès de foto's, de wis-ger-detjes, de tour-toto, de priesvraoge en al ut anger van www.vlootbachtaler.nl Auch wil ich de webmaster bedanke veur de tied dae dae der instik om alles weer biej de miense op ut beeldsjerm te kriege. Euveriges wurd de site door allerlei miense euver de ganse werreld bezog, mer neet te vergaette auch door òs eige Spatzen, want zonger diej maedjes en jonges woore veer nurges. Die Orginaal Vlootbachtaler Spatzen zeen eine groep jonges en maedjes diej get dinger saame doon, zonger det der verplichtingen aan vas hange(!). Ut bestuur probeert toch van alles te organiseere wo de meiste Spatze waal biej aanwezig zeen, dink aan de vastloavendsoptoch, ut verkesrenne, de joarliks BQQ, ut dörpssjeete en loat òs zo mér doorgoan. Ut vasteloavendj sezoen, wo de Spatze bekint door zeen gewaore, stuit weer veurre deur. Zoa ès geer witj höbbe de Spatze al weer versjillende joare dao aan mit gedaon. Doa veur wol ich uch vroage om al uns nao te dinke veur ein idee veur den optoch. Daonaeve zeen der messjien waal väöl mieër activiteite te bedinke! Laot uch ideeje weitte, doa stuit ut bestuuur altied veur aope! Doaveur spatzevrunj, laot òs zoa doorgaon en veer dinke dr òs nog duzend!!

Dan wil ich aaf sloette mit de spreuk
Ins eine Spatz, veur ut ganse laeve ein Spatz!!

Joost             


21 juni: Zoaas inne afgelaupe vergadering besproake is zal er auch deze zomer weer eine spectaculaire barbeque gehaaje waere. Dit jaor zal het fieës plaats vinje op
zaoterdig 28 juni. Ver höbbe vernoame det op deze datum eederein aanwezig kin zeen.

De locatie is nog neet bekind, dus mochs se de ultieme plek in gedachte höbbe om dit evenement te organisere laot het dan effe weete!!! Moch der gein gooj fiësaccommodatie gevonje waere dan zalle veer hiejveur zorge.

De totale koste vanne bbq, waat veural het eate en drinke zal zeen, zal rondj de 15 euro bedraage. Geer waerdj verzoch dit te betaale biej binnekoms oppe bbq-locatie aanne penningmeister Roy Gootzen (Köster).

Omdet veer reakening mit de inkaup motte haaje vraoge veer uch om dich van te veure op te geave. Dit kin hiël simpel door ein mailtje te stuure of ein telefoontje te pleege nao Joost Beunen. De uuterste opgeaf datum is dinsdig 24 juni. Zo höb ger tenminste dit weekend nog effe tied om oet te zeuke of euch vriendjes en/of vriendinnetjes auch wille komme.

Nog effe de belangrieke feite op een rieke:

uuterste opgeaf datum: dinsdig 24 juni
datum bbq: zaoterdig 28 juni
koste: 15 euro

Ver hoape det eederein aanwezig wil en kan zeen op dit jaorlijks truukkerend evenement.

Mèt vreuntjelikke groet,

Bestuur 2003

Joost, Bart en Paul

Veur aanmeljinge:

Joost Beunen
06-51615262
joostbeunen@hotmail.com

(Vertaling door de webredactie)16 mei: Algemeine Leede Vergadering “die Original Vlootbachtaler Spatzen”

Biej de veurige officieel vergadering is der gesjpraoke euver de introduktie van ei logo woaan de naam 'Die Original Vlootbachtaler Spatzen' verbonje zal waere. Inmiddels zeen der inkele concepte oppe site te bewonjerre. Drèk waerde hiej op- en aanmerkinge euver gemaak. Veur eederein dae in dees veurbeeldje nog neet de juuste herkinningspuntje veur zichzellef mit de Vlootbachtaler haet kinne vinje vraoge ver om zellef mit ein idee te kòmme. Om het groepsgeveul te versterke ligge der auch ideeje oppe plank om tenues te laote maake. Dit kin zeen: eine trui, t-shirt, bodywèrmer, jas, polo, blouse, etc...

Het is de bedoeling dit biej eeder saort gelaegeheid kin waere gebroek. Dink aan het jaorlikse dörpssjeete, versjillende voetbaltoernooie inne regio en anger activiteite. Omdet ver dit het leefs deze zomer wille realisere leek het òs zinvol om ein Algemeine Leede Vergadering te organiseere op vriedig 6 juni in Café Stienen. De aanvang zal rondj half teen zeen. Moch dit anges zeen dan heurt ger det t.d.t. (taegen daen tied) waal. Haaj in eeder geval de website sjèrp inne gaate!

De belangriekste puntje veur dees vergadering zeen:

- Logo veur die Original Vlootbachtaler Spatzen keeze
- Kleijer bespreake en keeze
- Jaorlijkse bbq
- w.v.n.t.t.k.

Biej afwezigheid gaer effe afmelje biej Joost Beunen.

Mèt vreuntjelikke groet,


het Bestuur 2003
Bart, Joost en Paul

(Vertaling door de webredactie)


2 April: Medio Mei/juni höbbe ver van de veurzitter geheurd wiltj der ein jaorvergadering haaje. Haaj de aankondiging inne gaate.