Heim > Foto's > Halfvasteoptoch Meseik 2004
Halfvasteoptoch Meseik 2004
 

Foto-index

Zunjig 21 miëert ginge de Colboys, net zoa es eeder jaor nao Mezeik nao de Halvasteoptoch kieke. Dit joar echter ginge d´r auch twiëe leeje van Die Original Vlootbachtaler Spatzen mit. Joost haet hiej ein verslaag veur uch van gemaak. Veer verzamelde òs om half 2 biej Sjtienne. Nao ein paar glaaze gedronke te höbbe biej Har waerde beslaote om eine taxi te belle: zoa gezag zoa gedaon en om kwart veur 3 vertrokke v´r mit 6 man richting Mezeik. Onger waeges waerde al de neudige sjaele zeiver gedaon. In Mezeik aangekomme zeen v´r es iëers noa ´t Sjterfhoes gegaon. Dao waerde duchtig Pax gedronke. Waat is det toch vieze kraom. De aanwezige Sjpatze sjakelde al snel euver op Warsjteiner. Die anger men echter woore d´r al snel achter det in ein glaas Pax meer beer zit en heele ´t dus biej dae kraom. Ongertusse kwoom de optoch al veurbiej. De iëerste 10 vrachwages woore van Betoncentrale Ittervoort. Det woor toch al 5 minuute vanne optoch. Van oet ut Sjterfhoes zeen v´r nao de euverkantj vanne straot gegaon. Hiej woor ´t gezellig en waerde Niek al ´ns gebeld of der nog nao kwoom. Mer Niek pakde de tillefoon neet op: dae zal waal gewete höbbe waem beldje! Vanoet de twiëede kafee ginge v´r nao de Vagant. Ongertusse woore v´r al twiëe man kwiet. Nao ´t neudige tillefonies verkeer hejje die òs gelukkig weer snel genoog gevonje. Biej de Vagant zooge v'r geine optoch meer veurbiej komme, want det loog neet naeve 't parkoer. Neet det v'r in die anger kefees väöl höbbe gezeen. Vanoet hiej zeen v'r richting de Mert gegaon en dao nao ein ziesträötje in gedaokke. En dao kwoome v'r eine einzame Tap taenge wo Rene geliek achter kraop en ein rundje begos te tappe. Rene kreeg gooij assistensie van Jean: kiek noa de foto’s hiej onger.

 
     
 
     
 
     
   

Op dees plaats waerdje väöl gelache. En hiej waerde ein good glaeske beer getap. D'n eigeneer haet d'r auch nag eine mit gedronke. Dae zag det v'r die ton beer mer laeg moste drinke. Of òs det geluk is, is veur uch ein vraog en veur òs eine weet. (Mer ich geluif waal det v´r hiej zaat zeen gewaore). Vanoet hiej zeen v´r noa de kefee aanne brugk gegange mer doe woor ´t al bienao duuster: auch dao is nog ´t neudige gezaope. Hiej is nog druk euverlag mit de carnavals vereinigung van Wegberg in Pruuses. Vanoet hiej zeen v'r weer truuk gereis nao Sjtienne. 't woor eine sjoeane halfvasteoptocht en v'r höbbe os good geamuseerd. Inkele luuj woore de volgendje morge zoa krank wie eine hondj. Aeve good höbbe ze zich veurgenomme volgend jaor weer mit te gaon. Aanne fotograaf: bedank veur de foto’s.

Foto-index