Heim > Foto's > Boewe biej Sjtiene
Boewe biej Sjtiene

Foto-index | > Wiejer >

Bèste surfdude(s) en surfdudesse(s). Dit jaor hubbe ver het uns get anges aangepak mit de boew van de carnavalswaage. Ver hubbe namelik uns ein heuse foto reportaasj gemaak. Natuurlik zigge die foto's uch nao ein tiedje neet veul meer en aas boetesjtaonder natuurlik al hieelemaol neet. Ver hubbe het dan auch mer allemaol veurzeen van boetegeweun deskundig commentaar. De webredactie zwaert det alles waat bie de foto's gesjreeve sjteit zuuver de waorheid is van wiej het gegange is volges heur interpretatie. Haajd uch vas...

Nao veul "vergadere" in ut laevesgeveerlike zaelke biej Sjtiene en ein brainstormsessie van inkele slum mèn aane tap in Broen cafe biej de Vogel kwoome ver der toch achter det eine student in het verre Arnhem dit jaor ut biste idee hej. Door al det vergaadere hejje ver ut wederom gepresteerd om veul te laat te zeen mit de aanvang van oos projek. Omdèt Keub hej besjlaote om toch mer get eerder sjuttersputjes te gaon grave aas det oorspronkelik de bedoeling waas drejde het op ein traditioneel sjtresswerk oet. Het woor zelfs zoa erg det zelfs Beune het neet meer zoog zitte. Gelukkig sjtruipte de mèn oet Mofert de moewe op en is alles nog goot gekomme. Ut boewe begos dit jaor in de gigantische geraasj van Sjtiene. Zoaas op ongersjtaonde foto's te zeen is hejje ver dao zeeje van ruimte.

De ieeste foto van dit jaor woor weer direk pries. Abe wit zich sjooan achter ein pöalke te verberge. Lik dit noe aanne fotograaf of wol hae neet oppe foto?

Sabine wirk intusse good door. Ver hubbe geruchte geheurd det de NS zelfs hej geïnformeerd of het neet veur heur kos gaon wirke aas sjef sjiljer, mer het hej net ein anger baan aangenaome inne buurt van Arnhem (waat mosse dao in godsnaam???). Aas ger good kiek zeet ger regs naeve het bienao gans gaele gevaarte oos vèrke (det witte geval achter inne geraasj). Det woor oos naeve projek. Ongeraan vindj ger ein detail foto.

Aan mentale ongersjteuning dit jaor gein gebrek. Eedere keer det der waerde geboewd kwoome meer mèn om ooze bak beer (Sjponsort bai Harie Sjtiene) laeg te zoepe. Op dees foto zeet ger ein zeltzaame gebeurtenis en det is det Beune aanwezig woor. Hae hej ut meistal zoa druk mit belle det ver um mer weinig inne geraasj hubbe gezeen. Kin trouwens auch zeen omdet het dao zoa ongeluifelik kaat woor. Det heitelooch kanon hejje ver toch get eerder motte hubbe!

Sabine haet zich ech de nöaj oet de boks gewirk. Hiej heat het zelfs Luuk aan het werk gekreege. Ein zeldzaame gebeurtenis aangezeen Luuk in Arnhem zoa aan het beer woor gewint det der biej oos nurges anges mit bezig woor. De Bolle wis oos (en veural oos beer) natuurlik auch weer good te vinje en omdet der der meistal toch woor, hubbe ver um aas taengeprestatie veur die flesse beer mer drek get klusjes laote doon.

Hiej de mèn oet Mofert (Abe aan ut fotoapperaat) die het vèrke net op tied aaf hubbe gekreege. Zoaas aan dees foto te zeen is hubbe ze in Lin nog nooit zon blinkend vèrke gezeen. Abe zien fotoapperaat kreeg ut der werm van. Totnogtoe is dit helaas de enige foto die van ut vèrke besjikbaar is, mer ver verwachte der meer (kwekkerte zeen neet de sjnelste bieester op aarde).

Foto-index | > Wiejer >