Heim > Foto's > Dropping ADF
De Dropping vanne Spaarkas 'Alle Daage Fees' (ADF)
 

Foto-index

Aan dees dropping van ADF höbbe ein aantal spatze deil genaome. Veer waerde van oet Sjtiene mit ein bus weg gebrach richting Remunj. Nao ein aantal rundjes euverre rotonde wis geine miër de waeg. Wo zowwe veer oet eindelik oetkomme, det woor de groeate vraog. Het kos de pret neet drökke. Inne bus waerde de groepe same gestilt doormiddel van ein kaart te trikke. Einmaol oppe plaats van bestumming aangekomme waerde de bus groep veur groep verlaote. Vanaaf hiej begint de fotoraportaasj.

Wie eederein boete sting woor der nog eine groep aan het euverligke welke kantj ze op zowwe gaon. Oeteindelik waerde toch mer de verkeerde kantj op gekaoze.

De ieërste groep woor al vreug binne. Hejje die soms mit de organisatie gebeld?

De organisatie begos zich zorge te maake woo die anger groepe bleeve.

Rosalie, Peter, Niek en Lex. Rietj dao neet net eine taxi eweg?

Jacelien woor bliej det Peter truuk woor want nog ummer woore neet alle groepe binne

Onger ut genot van ein pilske waerde de spanning hoger want der ontbrooke nog twee groepe.

En ja hüër, hie is de ieërste taxi al. Rene, Luuk, Sabine en Cindy mit het sjoeanste kers-stukske van alle groepe.

Noe is ut dudelik. De lèste twië groepe höbbe zich opgewach in Maasbree in ein cafe, want hie is de lèste taxi mit Jos, Bart, Wil en Remco.

Vol verwachting wach eederein aaf welke groepe der eine pries höbbe gewonne.

Suzan ziene groep hej pries. Dao kos eederein geliek gebroek van maake, nao al det gewanjel (of die wiej taxirit).

Hans en Truus keke truuk op eine geslaagde aovendj. Der waerde nog toet laat inne morge biej Sjtiene gezellig gefieës.

Veer wille biej deze Hans en Truus nog uns bedanke veur het organiseren vanne dropping.

Foto-index